Wojna wojnie – akcja przeciwko wydatkom na zbrojenia (marzec 2015)

Wojna wojnie – akcja przeciwko wydatkom na zbrojenia (marzec 2015)

Wojna wojnie – akcja przeciwko wydatkom na zbrojenia (marzec 2015)