Sprawozdanie ze spotkania Akcji Lokatorskiej z prezydentem Rafałem Dudkiewiczem

3 lipca 2015 roku przedstawiciele i przedstawicielki naszego stowarzyszenia spotkały się z prezydentem Wrocławia Rafałem Dudkiewiczem. Spotkanie odbyło się w ramach piątkowych spotkań z mieszkańcami Wrocławia, które prezydent odbywa od czasu ostatnich wyborów.
Sprawozdanie ze spotkania Akcji Lokatorskiej z prezydentem Rafałem Dudkiewiczem
Sprawozdanie ze spotkania Akcji Lokatorskiej z prezydentem Rafałem Dudkiewiczem

Naszą rozmowę z prezydentem rozpoczęliśmy od przedstawienia swojego stanowiska w sprawie polityki mieszkaniowej prowadzonej przez magistrat. W przekonaniu Akcji Lokatorskiej dążenie do prywatyzacji zasobu mieszkaniowego i jednoczesne zaniedbywanie niezbędnych remontów prowadzi do katastrofalnych skutków – niszczejących budynków oraz dramatycznie pogarszających się warunków mieszkaniowych. Prezydent spytał się czy stowarzyszenie dysponuje danymi statystycznymi, które wspierają te wnioski. Odpowiedzieliśmy, że nie mamy takich danych, gdyż nie prowadzimy badań ilościowych, ale wnioski, które przedstawiamy wynikają z codziennych obserwacji i systematycznej pracy z lokatorami mieszkań komunalnych we Wrocławiu.

Następnie przeszliśmy do bardziej konkretnych tematów, czyli źródeł finansowania polityki mieszkaniowej. Akcja Lokatorska w swoich działaniach często ma do czynienia z osobami obciążonymi zadłużeniem czynszowym. I choć odpowiedzialność za nie płacenie czynszu spoczywa na zadłużonych to w naszym przekonaniu administracja nie robi wszystkiego żeby zapobiec powstawaniu i narastaniu zadłużenia. Informacje o zadłużeniu przekazywane są lokatorom dopiero po kilku latach, kiedy zbliża się termin ich przedawnienia. Przez ten czas dług często urasta do rozmiarów, kiedy jego spłaceni jest praktycznie niemożliwe. Brak reakcji ze strony miasta na zaległości czynszowe zachęca lokatorów do nieodpowiedzialnego zachowania. Zwróciliśmy także uwagę na nieprzejrzystość księgowości prowadzonej przez Zarząd Zasobu Komunalego, nie informowanie o zmianach wysokości opłat oraz trudności z uzyskaniem przez lokatorów informacji o stanie swoich opłat. Przedstawiliśmy także udokumentowane przez nas przypadki naliczania fikcyjnego zadłużenia. Sytuacji takich można by łatwo uniknąć gdyby ZZK regularnie informowała lokatorów o stanie ich opłat i istniejących zaległościach. Zwróciliśmy uwagę, że np. lokatorzy TBSów regularnie otrzymują informacje o saldzie swojego rachunku.

Obecny na spotkaniu dyrektor ds. Obsługi Klienta ZZK pan Jan Sosulski stwierdził, że informacje o zmianach wysokości opłat są wysyłane za potwierdzeniem odbioru i zgodnie z prawem przesyłka dwukrotnie awizowana jest uważana za doręczoną. Poinformował nas również, że ZZK nie ma obowiązku regularnie informować najemców o istniejących zaległościach, lokatorzy muszą sami zainteresować się staniem swoich opłat. Wydruk konta można uzyskać w ciągu minuty w każdym Biurze Obsługi Klienta, natomiast w celu uzyskania detalicznych rozliczeń trzeba zapisać się do odpowiedniej kolejki. Dyrektor Sosulski zaprosił członków AL na odrębne spotkania w celu rozpatrzenia konkretnych wniosków i nieprawidłowości. Równocześnie prezydent obiecał, że jego biuro zorganizuje spotkanie członków Akcji Lokatorskiej z zarządem ZZK gdzie będziemy mogli zaprezentować konkretne przypadki wskazujące na nieprawidłowe zachowanie ze strony urzędników miejskich. Dopiero bowiem po prześledzeniu poszczególnych spraw prezydent będzie mógł ocenić, czy opisywane przez nas sytuacją są rzeczywiście tak poważne jak mówimy, po zweryfikowaniu przedstawionych przez nas problemów prezydent będzie mógł podjąć jakieś działania.

Następnie poruszyliśmy problem braku wsparcia ze strony miasta dla lokatorów komunalnych dokonujących na własny koszt remontów i ulepszeń w wynajmowanych mieszkaniach. Lokatorzy, którzy remontują samodzielnie swoje mieszkania, gdyż nie mogą doczekać się na przeprowadzenia niezbędnych napraw przez ZZK, nie mogą liczyć na zwrot poniesionych kosztów ani nawet na możliwość odpisania sobie ich od czynszu. Zwróciliśmy także uwagę, że lokatorzy są także obciążeni kosztami zakładania i legalizacji wodomierzy, co wiąże się z kosztami przekraczającymi ich możliwości. Prezydent spytał się dyrektora Sosulskiego o sytuację w tej sprawie. Dyrektor przyznał, że w przypadku remontów przeprowadzanych przez aktualnych najemców taki system zwrotów czy odliczeń nie istnieje. Prezydent obiecał, że wraz ze swoim zastępcą przygotują taki system i przedstawią go do przegłosowania na radzie miejskiej.

Spytaliśmy się także o funkcjonowanie programu rewitalizacji, zwracając uwagę, że niektóre kamienice objęte programem rewitalizacji od wielu lat nie doczekały się zaplanowanych remontów. Prezydent podkreślił, że budynki we Wrocławiu są remontowane po raz pierwszy od zakończenia wojny a zasób mieszkaniowy gminy jest bardzo duży i dlatego ilość remontów jest ciągle niewystarczająca. Według prezydenta programy remontowe nie są skierowane wyłącznie do wspólnot mieszkaniowych, ale obejmują również budynki będące w całości własnością gminy Wrocław. Jednocześnie gmina partycypuje w pracach remontowych inicjowanych przez wspólnoty mieszkaniowe, których jest członkiem.

Na zakończenie podjęliśmy zagadnienie utrzymywania czystości w częściach wspólnych budynków. Przedstawiliśmy prezydentowi nasze dotychczasowe działania w tej sprawie prowadzone w ramach kampanii „Czyste Klatki” oraz naszą diagnozę źródeł problemu: obecny system wykorzystywania zewnętrznych firm sprzątających jest nieefektywny. Firmy wyłaniane w przetargach oferują osobą sprzątającym fatalne warunki zatrudnienia, przez co pracy tej podejmują się wyłącznie ludzie zdesperowani i pozbawieni umiejętności do właściwego wykonywania swoich zadań. Przedstawiliśmy prezydentowi nasz postulat przywrócenia funkcjonującego wcześniej systemu, gdzie woźni odpowiedzialni za utrzymywani czystości byli zatrudniani bezpośrednio przez gminę na stałych umowach o pracę. W odpowiedzi prezydent obiecał, ze zorganizuje (kolejne) spotkanie z przedstawicielami ZZK, na którym będziemy mogli dokładniej omówić tą sprawę.

Na ostatnie pytanie dotyczące planów miasta wobec budynków, gdzie nie ma pionów kanalizacyjnych prezydent odpowiedział, że miasto planuje remonty ale jednocześnie zachęca do wykupowania mieszkań przez prywatnych właścicieli.

Na tym zakończyliśmy nasze spotkanie.

http://akcjalokatorska.pl/

 

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*