Dutkiewicz odpuszcza długi deweloperom i inwestorom

Wrocław powinien otrzymać 3,6 mln złotych od deweloperów za wycięcie drzew. Nie zapłacą oni jednak ani grosza. Wspaniałomyślny prezydent umorzył im długi. Nie są oni jedynymi dłużnikami, którym pomogła wrocławska władza. Gazeta Wrocławska opublikowała wykaz podmiotów, którym dług darowano lub rozłożono na raty, wraz z „uzasadnieniami”. Szkoda, że wrocławski samorząd nie jest tak wielkoduszny dla zwykłych, niezamożnych mieszkańców naszego miasta, jak dla inwestorów niszczących tkankę miejską Wrocławia.

Powodem darowania długów lub rozłożenia ich na raty może być trudna sytuacja rodzinna, materialna, ważny interes strony lub interes publiczny, bezskuteczność egzekucji pieniędzy lub sytuacja, gdy koszty ewentualnej egzekucji przewyższają należność.

Dłużnikiem, któremu Rafał Dutkiewicz darował najwięcej, jest Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. Uczelnia nie musi płacić do miejskiej kasy aż 774 765,21 zł. Kwota ta to należność z tytułu wycięcia drzew. Miasto postanowiło umorzyć opłatę ze względu na art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody, który mówi, że jeżeli w zamian za wycięte drzewa zostaną posadzone nowe rośliny, to należność z tytułu ustalonej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów podlega umorzeniu. Tę decyzję można by zrozumieć, uniwersytety są instytucjami dobra publicznego, które nie generują dochodów.

Jednak jak widać prezydent w swojej szczodrości nie kieruje się dobrem publicznym a interesem warstw uprzywilejowanych i de facto swoim. Na liście firm i instytucji, które nie muszą zapłacić za wycięte drzewa, są: BW Hotel Wrocław (ponad 435 tys. zł), DOM Developer Beta (ponad 259 tys. zł), JET WASH SYSTEM POLSKA (ponad 5 tys. zł), MCA Sp. z o.o. (ponad 25 tys. zł), Milart Sp. z o.o. (ponad 357 tys. zł), Milart Sp. z o.o. Stabłowice (ponad 103 tys. zł), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego (ponad 356 tys. zł), Wings Pro-perties (ponad 262 tys. zł), Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich (ponad 6 tys. zł), Wspólnota Mieszkaniowa ul. Widna (ponad 1,4 tys. zł), Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta (ponad 8 tys. zł), Zarząd Inwestycji Miejskich (ponad 211 tys. zł), Zarząd Zieleni Miejskiej (ponad 18 tys. zł), Osiedle Innova (ponad 35 tys. zł), Park Avenue (1,5 tys. zł), Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna (3,9 tys. zł), Politechnika Wrocławska (ponad 143 tys. zł), PKN Orlen (ponad 100 tys. zł), Port Lotniczy Wrocław (ponad 413 tys. zł), Ewa Sabat (ponad 7 tys. zł), Spomasz Wrocław S.A. (ponad 11 tys. zł), Spółdzielnia Mieszkaniowa Osada (ponad 60 tys. zł), Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Sobieskiego (ponad 2,4 tys. zł).

W sprawie opłat za wycinkę drzew miasto pomogło 153 instytucjom i osobom fizycznym. 72 z nich umorzono cały dług. Pozostałym dług rozłożono na raty lub odroczono termin płatności. Statystyka obejmuje tylko umorzenia powyżej 500 zł.

Umorzenia podatku należnego miastu uzasadniane muszą być ważnym interesem podatnika bądź interesem publicznym. W ten sposób najwięcej darowano Wojciechowi Rakowiczowi. Nie musi on płacić blisko 100 tys. złotych ze względu na „ważny interes strony”. Gmina Wrocław rozłożyła na raty lub odroczyła termin płatności 81 podmiotom. W tej grupie są m.in. Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Kaufland Polska Markety, Forum Medicum, Tauron Dystrybucja S.A. i Wrocław 2012.

Poniżej wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Podmioty, którym umorzono dług:

1. Banaszczyk Janusz – 1 265,00 zł – ważny interes podatnika
2. BW Hotel Wrocław Sp. z o.o. – 435 566,30 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
3. Chądzyńska Barbara – 17 468,00 zł – ważny interes strony
4. Cwynar Ryszard – 2 743,20 zł – ważny interes podatnika
5. Czarnecki Grzegorz – 2 371,00 zł – ważny interes podatnika
6. Czerwiński Krzysztof – 850,00 zł – ważny interes podatnika
7. DOM. Developer Beta Sp. z o.o. – Sp. k. – 259 747,65 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
8. Gancarz Małgorzata – 18 090,80 zł – ważny interes strony
9. Hubala Paweł – 2 365,41 zł – ważny interes strony
10. Iwaszuk Andrzej – 1 320,00 zł – ważny interes podatnika, interes publiczny
11. Jakubiszyn Marian – 845,04 zł – ważny interes podatnika
12. JET WASH SYSTEMS POLSKA Sp. z o.o. – 5 819,25 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody 13. Kinalska Grażyna – 850,00 zł – ważny interes podatnika
14. Klisiewicz Aneta – 11 580,65 zł – ważny interes strony
15. Kołpak Mariusz – 52 255,34 zł – ważny interes strony
16. KOPEX Konsorcjum Budowlane S.C. Oborski Andrzej, Lisowski Zbigniew – 30 395,00 zł – ważny interes podatnika, interes publiczny
17. Krupiński Daniel – 21 707,46 zł – ważny interes strony
18. Lachowicz Leszek – 12 540,00 zł – ważny interes strony
19. Litwa Lidia – 1 537,00 zł – ważny interes podatnika
20. MCA Sp. z o.o. Sp. k. – 25 639,67 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
21. Milart Sp. z o.o. – 357 292,08 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
22. „MILART” Sp. z o.o. Stabłowice Sp. k. – 103 060,24 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
23. Mioduszewska Bogumiła – 31 077,33 zł – ważny interes strony
24. Miś Robert – 18 174,64 zł – ważny interes strony
25. Młodożeniec Marek – 2 000,00 zł – ważny interes strony
26. Moczulska-Niwińska Jolanta – 1 393,70 zł – ważny interes podatnika
27. Mucha Leszek – 1 605,00 zł – ważny interes podatnika
28. Myśko Władysław – 936,00 zł – ważny interes podatnika
29. Osiedle Innova Sp. z o.o. – 35 831,25 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
30. Panek Dariusz – 8 570,46 zł – ważny interes strony
31. Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu – 3 952,95 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
32. Park Avenue Sp. z o.o. – 1 503,32 zł – art. 84 – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody 33. Paszko Marek – 619,00 zł – ważny interes podatnika
34. Pietruszka Ganna – 640,00 zł – ważny interes podatnika
35. Polak Agnieszka – 20 886,56 zł – ważny interes strony
36. Politechnika Wrocławska – 143 811,11 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
37. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. – 100 061,73 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
38. Połomka Katarzyna – 29 646,00 zł – ważny interes strony
39. Port Lotniczy Wrocław S.A. – 413 322,18 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
40. Przedszkole nr 146 – 2 012,00 zł – ważny interes podatnika, interes publiczny
41. Radzikowski Grzegorz – 4 728,40 zł – ważny interes podatnika
42. Rakowicz Wojciech – 93 173,40 zł – ważny interes strony
43. Ryłko Lidia – 2 732,00 zł – ważny interes podatnika
44. Sabat Ewa – 7 406,52 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
45. Sadowska Magdalena – 25 660,26 zł – ważny interes strony
46. Seweryn-Wysoczańska Monika – 39 743,56 zł – ważny interes strony
47. Sielski Antoni – 4 306,00 zł – ważny interes podatnika
48. Sowiński Hieronim – 1 581,78 zł – ważny interes podatnika
49. Spomasz Wrocław S.A. Wrocławska Fabryka Maszyn i Urządzeń Przemysłu Spożywczego – 11 658,10 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
50. Spółdzielnia Mieszkaniowa „OSADA” – 60 809,81 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
51. Spółdzielnia Mieszkaniowa im. Sobieskiego – 2 480,73 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
52. Stanek Marta – 600,00 zł – ważny interes strony
53. Stańczewska Anna – 24 672,06 zł – ważny interes strony
54. Stowarzyszenie pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy Przyjaciele Seniorów – 5 014,00 zł – ważny interes podatnika, interes publiczny
55. Terletska Olena – 640,00 zł – ważny interes podatnika
56. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Wrocławskie – 37 527,95 zł – ważny interes podatnika, interes publiczny
57. Tsybenko Katarzyna – 680,00 zł – ważny interes podatnika
58. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich – 774 765,21 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
59. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego – 356 193,20 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
60. Wawrzyniak Paweł – 1 200,00 zł – ważny interes podatnika
61. Wings Properties Sp. z o.o. – 262 166,96 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
62. Wolman Tomasz – 28 894,23 zł – ważny interes strony
63. Wójcik Honorata – 2 580,00 zł – ważny interes podatnika
64. Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o. – 3 556,00 zł – ważny interes podatnika
65. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich Sp. z o.o. – 6 868,80 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
66. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Widna 19-29 i ul. Armii Krajowej 16-40 – 1 470,83 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
67. Zabrzeska Dorota – 4 201,00 zł – ważny interes podatnika 68. Zając Danuta – 632,00 zł – ważny interes podatnika
69. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – 8 959,48 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
70. Zarząd Inwestycji Miejskich – 211 521,49 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
71. Zarząd Zieleni Miejskiej – 18 287,82 zł – art. 84 ust. 5 ustawy o ochronie przyrody
72. Ziomber Tomasz – 15 750,41 zł – ważny interes podatnika, interes publiczny

Podmioty, którym odroczono termin spłaty długu, udzielono ulg bądź rozłożono spłatę na raty:

1. Alan Auto Sp. z o.o. – rozłożenie płatności na raty
2. Archicom Hallera 2 Sp. z o.o. Sp. k.a. – odroczenie terminu płatności
3. Archicom Marina Sp. z o.o., Sp. k. – odroczenie terminu płatności
4. Archicom Marina Sp. z o.o.-3- Sp. j. – odroczenie terminu płatności
5. ATAL S.A. – odroczenie terminu płatności
6. Banaszak Agnieszka – rozłożenie płatności na raty
7. BLOCKPOL-DEVELOPER Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
8. BUDOTEX Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
9. Centauris II IPD Invest Sp. z o.o. Sp. k.a. – odroczenie terminu płatności
10. Cichy Roman – rozłożenie płatności na raty
11. CORRA INVESTMENT Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
12. Chorowska-Załucka Anna – rozłożenie płatności na raty
13. Czarnuszka Halina – rozłożenie płatności na raty
14. Czeczkowska Anna – rozłożenie płatności na raty
15. Czesny Tomasz – rozłożenie płatności na raty
16. Czyżewska Małgorzata – rozłożenie płatności na raty
17. Doliński Jan – rozłożenie płatności na raty
18. Dolnośląskie Biuro Inwestycji Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
19. Dolnośląski Urząd Wojewódzki – odroczenie terminu płatności
20. Echo Investment S.A. – odroczenie terminu płatności
21. ELASBUD Sp. z o.o., Sp. k. – odroczenie terminu płatności
22. Forum Medicum – rozłożenie płatności na raty
23. Global 2016 Sp. z o.o., Sp. k. – odroczenie terminu płatności
24. Gmina Wrocław reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności 25. Gozdowska Iwona, Gozdowski Wojciech – rozłożenie płatności na raty
26. Góra Wojciech – rozłożenie płatności na raty
27. HOSSA HOUSE Jerzy Krzywiński – odroczenie terminu płatności
28. I2 Development Sp. z o.o. M5 Sp. k. – odroczenie terminu płatności
29. Jabłońska Jolanta – rozłożenie płatności na raty
30. Kalinowski Romuald – rozłożenie płatności na raty
31. Kamienica Średzka Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
32. Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k. – odroczenie terminu płatności
33. Klub Sportowy GWARDIA we Wrocławiu – rozłożenie płatności na raty
34. Kolano Krzysztof – rozłożenie płatności na raty
35. KOPEX Konsorcjum Budowlane S.C. Oborski Andrzej, Lisowski Zbigniew – rozłożenie płatności na raty
36. Kordysz Halina, Kozieł Chrystyna – rozłożenie płatności na raty
37. Kornacka Grażyna – odroczenie terminu płatności
38. Korsak Edyta, Korsak Piotr – rozłożenie płatności na raty
39. Krajewska Edyta – rozłożenie płatności na raty
40. Krasowska-Palacz Barbara – rozłożenie płatności na raty
41. LC Corp Invest X Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
42. Maj Robert – rozłożenie płatności na raty
43. Malashuk Khrystsina – rozłożenie płatności na raty
44. Małecka Katarzyna – rozłożenie płatności na raty
45. Marina Sp. z o.o., Sp. k. – odroczenie terminu płatności
46. Mazur Małgorzata – rozłożenie płatności na raty
47. MD Nursing (Poland) Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
48. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu – odroczenie terminu płatności
49. MLokum S.A. – Oddział we Wrocławiu – odroczenie terminu płatności
50. Moczulski Krzysztof – odroczenie terminu płatności
51. Mucha Elżbieta, Mucha Mariusz – rozłożenie płatności na raty
52. Niczyj Helena – rozłożenie płatności na raty
53. Paprocka Maria – rozłożenie płatności na raty
54. Piwowarczyk Dariusz – rozłożenie płatności na raty
55. Politechnika Wrocławska – odroczenie terminu płatności
56. Przedsiębiorstwo Budowlane Alfa-Dach Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
57. Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Handlowe Siedmioróg Sp. z o.o. – rozłożenie płatności na raty
58. RAFIN Sp. z o.o. Sp. k. – odroczenie terminu płatności
59. REC INVESTMENTS Sp. z o.o., Sp. k. – odroczenie terminu płatności
60. REDECO Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
61. Remonty i Modernizacja Tramwajów Protram Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
62. Sawicki Zbigniew – rozłożenie płatności na raty
63. Słupek Marzena – rozłożenie płatności na raty
64. SPACE 4 YOU DEVELOPMENT – odroczenie terminu płatności
65. Spółdzielnia Inwalidów Usłg Technicznych TECHNIKA – odroczenie terminu płatności
66. Szczepański Roman – odroczenie terminu płatności
67. Szkop Aneta, Szkop Dariusz – odroczenie terminu płatności
68. Szyrocka Iwona – odroczenie terminu płatności
69. Sydnem Jarosław Filip – odroczenie terminu płatności
70. TAL&CO Management Brunengraber Sp. k. – odroczenie terminu płatności
71. TAURON Dystrybucja S.A., Oddział we Wrocławiu – odroczenie terminu płatności
72. Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
73. TPR Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
74. Wiśniewska Danuta – odroczenie terminu płatności
75. WOOD Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
76. Wrocław 2012 Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
77. Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności
78. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta – odroczenie terminu płatności
79. Zarząd Inwestycji Miejskich – odroczenie terminu płatności
80. Zarząd Zasobu Komunalnego – odroczenie terminu płatności
81. VINSAR Sp. z o.o. – odroczenie terminu płatności

gazetawroclawska.pl

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*