1 Maja – Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy

Międzynarodowy dzień solidarności ludzi pracy potocznie 1 maja to nie święto to dzień walki, ponieważ dalej jest o co walczyć. Geneza tego dnia pochodzi z majowych strajków w Chicago roku 1886 będących częścią kampani na rzecz 8 godzinnego dnia pracy. W organizacji demonstracji brali udział anarchiści tacy jak Albert Parsons i August Spies (redaktor pracowniczego pisma „Chicagoer Arbeiter-Zeitung”). Podczas tamtych wydarzeń doszło niestety do rozlewu krwi robotników, liczba ofiar jest nieznana. W 1889 II Międzynarodówka ustanowiła dzień 1 maja jako Międzynarodowe Święto Pracy. W Polsce mimo wcześniejszych obchodów święta zostało ono przyjęte jako państwowe dopiero w 1950 roku.


We Wrocławiu Federacja Anarchistyczna oraz Związek Syndykalistów Polski od kilku lat organizuje wydarzenia związane z obchodami 1 maja i w tym roku nie będzie inaczej. W 2017 roku wrocławskie anarchistki zorganizowało anarchistyczną majówkę, na której oprócz demonstracji odbył się III kongres anarchistyczny KONGRESONO.

W 2018 roku wydany został biuletyn „Godność Pracy” oraz przeprowadzona została akcja informacyjna oraz spotkanie organizacyjne dla pracowników najemnych.

Zobacz biuletyn: Godność Pracy

W 2019 roku została zorganizowana druga anarchistyczna demonstracja pracownicza.

W 2020 roku początek epidemii nie pozwolił na organizacje wydarzenia 1-majowego, mimo to wrocławskie środowisko anarchistyczne uczciło ten dzień zrzucając banery z pracowniczymi hasłami.

W 2021 roku już po raz trzeci planujemy zaprosić na wspólny przemarsz przez miasto z okazji 1 maja. Demonstracja rozpocznie się o godzinie 12.00 z placu 1 maja.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/175054457400171