O nas

Federacja Anarchistyczna jest nieformalnym zrzeszeniem osób zainteresowanych anarchizmem, działaniem antypaństwowym i antykapitalistycznym. Naszym celem jest szerzenie idei anarchizmu, anarchistycznych wartości oraz sposobów organizacji, a także stawianie oporu wobec niesprawiedliwości fundowanej społeczeństwu przez państwową machinę biurokratyczną, prawo i kapitalizm. Wspieramy każdą walkę z przejawami nierówności, będącej nieodłączną częścią wszystkich systemów hierarchicznych. Dążymy do modelu społeczeństwa bezpaństwowego, opierającego się na dobrowolnych, samorządnych stowarzyszeniach.

Do grupy należą osoby o różnej długości i rodzaju stażu w aktywizmie. Pozwala to na efektywną wymianę doświadczeń i przedyskutowywanie strategii z różnych perspektyw. Staramy się tworzyć grupę otwartą na wszystkich. Jeśli ktoś wie na czym opiera się anarchizm, żyje w zgodzie z anarchistyczną etyką i chce działać, jest zawsze mile widziany.

Zrzeszamy osoby o różnych poglądach na anarchizm. Do organizacji mogą dołączyć zwolennicy wszystkich szkół anarchizmu, przy czym wychodzimy z założenia, że tzw. anarchokapitalizm nie jest anarchizmem ze względu na to, że kapitalizm jest narzędziem kontroli. Jako system oparty na własności prywatnej i pracy najemnej tworzy on nieuzasadnioną dysproporcję w dostępie do dóbr i możliwości podejmowania decyzji o wymiarze społecznym. Jako alternatywę do niego proponujemy spółdzielczość, syndykalizm, kooperatywizm i uspołecznienie.

Prowadzimy działalność różnego rodzaju i jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy. W miarę rozwoju organizacji staramy się poszerzać zakres działań. Obecnie organizujemy dyskusje, pokazy filmów, protesty, happeningi, kampanie informacyjne, prowadzimy anarchistyczną bibliotekę, kolportujemy materiały promujące anarchizm i krytyczne myślenie. Staramy się także wspierać inne grupy wolnościowe, ruchy protestu oraz inicjatywy oddolne powstające i działające w naszym mieście. Oprócz tego większość z nas zaangażowana jest w projekty wychodzące poza działalność Federacji – np. związki zawodowe, aktywizm w ramach innych organizacji czy projektów, działalność charytatywną.