Akcja Lokatorska

Jest stowarzyszeniem walczącym o godne warunki mieszkaniowe dla wszystkich. Inicjatywa powstała na objętym programem rewitalizacji Nadodrzu, ale obecnie działa wszędzie tam, gdzie łamane są podstawowe prawa do mieszkania w ludzkich warunkach. Działamy np. w sprawie tragicznych losów lokatorów z zawłaszczonych byłych mieszkań zakładowych. Walczymy o rozwój dobrego mieszkalnictwa komunalnego.

Reprezentujemy interesy wrocławskich lokatorek i lokatorów wobec władz miasta i prywatnych właścicieli.

Realizujemy kampanie informacyjne, wywieramy presję na władze lokalne i centralne, prowadzimy działania prawne, a także akcje protestacyjne.

Sami jesteśmy lokatorami i niejednokrotnie spotkaliśmy się z przypadkami nieporadności, niesprawiedliwości i zwyczajnej podłości w tym jak się nas traktuje. Wierzymy jednak, że wspólnie możemy zdziałać więcej, dlatego powołaliśmy to stowarzyszenie.

Kontakt:
facebook.com/Akcja.Lokatorska
www.lokatorzy.wroclaw.pl
akcjalokatorska@gmail.com