Dom Socjalny im. Piotra Kropotkina

Wiosną 2019r. zajęliśmy niszczejący pustostan. Wyremontowaliśmy go i stworzyliśmy w nim Dom na anarchistycznych zasadach. Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy na naszą stronę

Kontakt:
www.hulajpole.noblogs.org
hulajpole@riseup.net