Anarchistyczny Czarny Krzyż

ACK jest międzynarodową siecią wspierającą osoby represjonowane z powodu antyautorytarnych przekonań i działalności społeczno-politycznej. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarności i jest inicjatywą oddolną.


Wrocławskie ACK działa w trzech aspektach:

  1. Pomoc osadzonym: pomoc prawna i materialna, rozpowszechnianie informacji oraz kampanie na rzecz uwięzionych.
  2. Ubezpieczalnia, czyli ACK-Życie: zapewnia osobom ubezpieczonym pomoc prawną w obliczu represji.
  3. Pomoc materialna i żywnościowa dla aktywistek i aktywistów, którzy znaleźli się w złej sytuacji
    ekonomicznej.

Zachęcamy do ubezpieczania się i zgłaszania po pomoc materialną. Solidarność to zbrodnia, której popełniania nigdy się nie wyrzekniemy!

Kontakt:
pomoc@wolnywroclaw.pl
ack@wolnywroclaw.pl
www.ack.org.pl