Przeciwko państwu policyjnemu! // 08.06

Prawo albo sprawiedliwość

 

W latach 2007-2010 wniesionych zostało (rocznie!) od 17 191 do 19 036 skarg na policjantów, z czego zaledwie od 1398 do 1710 skarg uznano za uzasadnione. Podobnie było w latach 2011-2015; z danych KGP wynika, że na 16 tys. skarg wnoszonych rokrocznie tylko ok. 1300 uznawano za potwierdzone. [1] Za uzasadnione uznaje się ok. 5 proc. skarg. Mimo, że ilość skarg utrzymuje się na tym samym poziomie ilość kar w postaci wydalenia ze służby spadła 77 w 2007 r. do 35 w 2014. Mimo takiej ilości skarg w roku 2012 ze służbą pożegnało się zaledwie 12 policjantów. [2] Prokuratura wszczyna śledztwo na ogół w sprawach, które w jakiś sposób wstrząsnęły opinią publiczną. Policja nadużywa przemocy, bo funkcjonariusze mają duży margines bezkarności. Tylko 3,5 proc. skarg na pobicie przez policjantów prokuratura kieruje do sądu. Pozostałe umarza lub odmawia wszczęcia postępowania. To dane dotyczące łącznie: przestępstw wymuszania zeznań i znęcania się nad pozbawionym wolności (najczęściej chodzi o zatrzymanych przez policję). W przypadku wymuszania biciem zeznań statystyka jest gorsza: tylko 1,3 proc. spraw kończy się aktem oskarżenia. [3]

polska najbardziej inwigilowanym krajemJesteśmy najbardziej inwigilowanym krajem w UE – co roku w Polsce sprawdza się (oficjalnie) 2 miliony bilingów! Mimo, że populacja kraju się zmniejsza inwigilacja rośnie. Jesteśmy też podsłuchiwani – aż 10 służb może to robić bez czyjejkolwiek kontroli i wyraźnego powodu. [4] [5] Dla kolejnych partii u koryta ta sytuacja nie wydaje się być problemem. Wręcz przeciwnie, nowa ekipa rządząca daje państwowym aparatom opresji coraz większe uprawnienia.

Ustawa (inwigilacyjna) o policji

Na początku tego roku weszła życie ustawa o policji, nazywana też „ustawą inwigilacyjną”. Przed wejściem ustawy, zanim policja lub inne służby zajrzały do komputera lub telefonu obywatela, musiały uzyskać na to zgodę sądu. A to czy taka zgoda została wydawana zależało od odpowiedniej argumentacji zainteresowanej strony. Ustawa o policji zniosła potrzebę proszenia, argumentowania i wydawania zgody. Można inwigilować wszystkich i sprawdzać wszystko. Historia przeglądania zasobów Internetu, logi z serwisów społecznościowych, prywatna korespondencja, komunikatory internetowe, informacje o wykorzystywanych aplikacjach, to wszystko jest logowane m.in. przez twojego dostawcę Internetu, a odkąd weszła w życie nowa ustawa do tych danych dostęp ma niemal dowolny policjant i pracownik służb. Nie musi nikogo prosić o zgodę, nie musi uzasadniać, nie musi wyjaśniać. Nie ma znaczenia twoje prawo do prywatności, nie ma znaczenia tajemnica lekarska, dziennikarska lub inna tajemnica zawodowa. Chroniona jest za to tajemnica spowiedzi (sic!)![6]

Już wcześniej służby miały dostęp do tych danych, ale odbywało się to pod pewnego rodzaju kontrolą firm i biurokratycznych procedur: firmy otrzymywały zapytania, mogły – choćby z przyczyn formalnych – odmówić udostępnienia danych. Od momentu wejścia ustawy udostępnianie tych danych odbywa się nie tylko bez ich zgody, ale także wiedzy. Nie ma nad tym procesem realnej kontroli ze strony sądów. [7]

Mimo protestów ustawa weszła w życie bez uwzględnienia głosów sprzeciwu. I nie mówimy tu o opozycji czy ruchach obywatelskich. Zastrzeżenia do projektu wyrażali m.in. RPO, GIODO, Krajowa Rada Sądownictwa, Naczelna Rada Adwokacka i Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Żaden z postulatów ww. nie został przez rząd uwzględniony.

Środowiska anarchistyczne przed wejściem ustawy przeprowadziły w ramach protestu „Tydzień akcji przeciw inwigilacji”. [8]

Ręcznie sterowana prokuratura

Ręcznie sterowana prokuraturaPolityk – minister sprawiedliwości – jako prokurator generalny dostał w ręce możliwość wydawania prokuratorom poleceń, również co do treści czynności procesowej w każdej indywidualnej sprawie (np. obserwacja podejrzanego). Ten sam człowiek uzyskał dostęp do akt wszystkich postępowań prowadzonych przez prokuratorów oraz możliwość dowolnego informowania mediów o toczącym się postępowaniu. Tworzy to ogromne ryzyko wykorzystywania tej kompetencji jako instrumentu w bieżącej działalności politycznej, np. organizowanie konferencji prasowych na temat domniemanych i niepotwierdzonych przez sąd przestępstw popełnianych przez krytyków władzy. [9]

SOK nową służbą specjalną?

SOK nową służbą specjalną?W tym samym czasie, gdy powstawała ustawa antyterrorystyczna, rząd powołał… nową służbę specjalną. Służba Ochrony Kolei, czyli powszechnie znani SOKiści, zgodnie z opublikowanym przez MSWiA w kwietniu projektem, otrzymają uprawnienia do prowadzenia tzw. czynności operacyjno-rozpoznawczych. To znaczy, że SOK będzie 11 formacją umundurowaną, która może np. nas śledzić. SOKiści otrzymali także uprawnienie do prowadzenia monitoringu – łącznie z nagrywaniem dźwięku – w pociągach, dworcach, ale też w miejscach publicznych. Liczący 155 stron projekt oczywiście nie został skierowany do konsultacji publicznych, a inne ministerstwa (poza MSWiA) i służby specjalne dostały na przedstawienie swoich stanowisk w tej sprawie 3 dni robocze. [10]

Ustawa „antyterrorystyczna” czyli polskie „prawo knebla”

Cenzura ustawa antyterrorystycznaNowa ustawa „antyterrorystyczna” łamie podstawowe prawa człowieka. Ogranicza wolność zgromadzeń poprzez wprowadzenie możliwości zawieszenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych uzależnionych od procedury wprowadzania stopni alarmowych. Oczywiście stopnie alarmowe są wprowadzane przez służby bez żadnej kontroli społecznej, więc można praktycznie odwołać każdy protest. Ustawa antyterrorystyczna to też kolejny gwóźdź do trumny dla naszej prywatności. ABW dostanie zdalny dostęp do największych i najważniejszych baz danych, za zgodą sądu ABW będzie miało dostęp do informacji objętych tajemnicą bankową czy ubezpieczeniową. W znacznym stopniu ograniczy także wolność wypowiedzi – służby mogą zablokować w Internecie dostęp do treści, które uznają za terrorystyczne.

Ustawa antyterrorystycznaOstatnim przykładem tego, co służby uznają za terroryzm jest choćby sprawa anarchisty z Krakowa, który pożegnał się ze swoim komputerem i telefonem za „nawoływanie do terroryzmu”. [11] Założył on prześmiewcze wydarzenie na fb, [12] którym chciał zwrócić uwagę na to, że wg. niego zamach bombowy w Warszawie [13] był inspirowany przez służby w celu uwiarygodnienia potrzeby wprowadzenia tejże ustawy.

Inwigilacja służb ustawa antyterrorystycznaDo „ciekawostek” można zaliczyć już takie drobiazgi jak rejestracja osób kupujących telefoniczne karty pre-paid (w tym obowiązek zarejestrowania już używanych telefonów), możliwość prowadzenia przeszukań przez całą dobę czy odłączania telefonu i Internetu w trakcie prowadzenia operacji antyterrorystycznych. Uważasz, że przepisy będą wykorzystane tylko w wyjątkowych sytuacjach? W stosunku do niektórych osób? Bardzo nieprecyzyjne definicje działań „antyterrorystycznych” i „kontr terrorystycznych” sprawią, że wszystko co służby będą robiły da się podciągnąć pod tę definicje. Zagrożeni będą także „zwykli” obywatele, bowiem ABW – bez żadnej kontroli i zezwoleń – będzie mogło przeszukać każdy komputer i smartfon. Będzie mogło używać, w ramach tzw. testowania bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych, hakerskiego oprogramowania, by „uzyskać dostęp do informacji dla niej nieprzeznaczonej, przełamując albo omijając elektroniczne, magnetyczne, informatyczne lub inne szczególne jej zabezpieczenie, lub może uzyskać dostęp do całości lub części systemu teleinformatycznego.” I to nie w ramach podejrzeń o terroryzm, tylko rutynowych kontroli (albo ciekawości pracownika służb). [14]

To wszystko już się dzieje… a co rząd ma w planach?

Ustawa o więziennictwie – zemsta zamiast resocjalizacji

Ustawa o więziennictwie PiSPrzymusowa praca i brak widzeń intymnych, a także odebranie zgody na posiadanie telewizorów w więzieniach. Czy ma to jakieś racjonalne uzasadnienie? Czy praktyka odbierania podstawowych wolności więźniów i więźniarek łączy się z resocjalizacją, przyśpiesza powrót osadzonych do życia w społeczeństwie, czy jednak ma na celu jedynie zalegalizowanie zemsty za popełniony czyn karalny? A może chodzi tu o prawne usankcjonowanie legalnego niewolnictwa na wzór USA? [15]

Więźniowie, odcięci od wszelkich udogodnień, mają być kierowani do przymusowych prac społecznych. Obecnie skazani pracują na terenie ZK, ale i są zatrudniani na zewnątrz przez samorządy terytorialne, najczęściej przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej lub pracach wykonywanych na rzecz instytucji charytatywnych, fundacji, stowarzyszeń. Liczba pracujących więźniów w ostatnich latach pozostawała prawie niezmienna i oscylowała w przedziale ok. 25 tys. Praca jest jednym z głównych narzędzi w procesie resocjalizacji więźniów i więźniarek. O obowiązku wykonywania pracy przez więźnia lub więźniarkę orzeka kilkuosobowa komisja penitencjarna oraz psycholog. Jeżeli rząd przeprowadzi planowane zmiany i wprowadzi przymusowe wykonywanie prac społecznych de facto zlikwiduje możliwość prowadzenia efektywnej resocjalizacji przez personel placówek, co w warunkach izolacji i tak jest niezmiernie trudne. [16]

Powołanie tzw. ministerstwa bezpieczeństwa narodowego

Ministerstwo bezpieczeństwa narodowegoZdaniem PiS służby muszą czuć istnienie silnego politycznego nadzoru. Najwcześniej w sierpniu w rządzie powstanie nowy superresort: Ministerstwa Bezpieczeństwa Narodowego. Pokieruje nim Mariusz Kamiński, który jako minister będzie samodzielnym przełożonym szefów specsłużb. Nowy resort ma skonsolidować polskie służby specjalne, cywilne i wojskowe. Przyszły szef Ministerstwa Bezpieczeństwa uzyska znacznie szersze kompetencje niż obecnie. Jako minister w kancelarii premier Beaty Szydło posiada jedynie zapisane w ustawach kompetencje premiera dotyczące służb specjalnych. Na czele oddzielnego resortu byłby zaś przełożonym szefów służb specjalnych. [17]

Pan Mariusz dobrze wie, co to znaczy „polityczny nadzór nad służbami”… Został skazany na 3 lata więzienia i 10-letni zakaz zajmowania stanowisk m.in. za przekroczenie uprawnień i nielegalne działania operacyjne CBA przy „aferze gruntowej” w 2007 r. Nie pójdzie jednak do więzienia. Został ułaskawiony przez prezydenta Andrzeja Dudę. [18]

Nowa służba specjalna zajmująca się inwigilacją

 Nowa służba specjalna zajmująca się inwigilacją logo NSAWg. nieoficjalnych informacji zdobytych przez dziennikarzy TVN24 rząd przygotowuje się do powołania nowej służby specjalnej. Ma ona być odpowiednikiem amerykańskiej NSA. [19] NSA, czyli National Security Agency, to amerykańska agencja wywiadowcza koordynująca m.in. sprawy wywiadu elektronicznego. W kontekście wcześniejszych zmian wprowadzanych przez obecny rząd informacja ta wydaje się wiarygodna.

Przeciwko inwigilacji i państwo policyjnemu. Federacja Anarchistyczna WrocławCzy i kiedy potwierdzi się to doniesienie? To pytanie nie na miejscu. Wtedy będzie już za późno. Rząd i tak działa szybko, musimy reagować! Widzimy się 8 czerwca o 18:00 pod Galerią Dominikańską.

Pokaż znajomym ten wpis, powiedz im o planowanej akcji, zrób coś sam swoimi siłami. Milczenie oznacza przyzwolenie!


[1] http://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/1,35771,20120468,mundur-to-nie-immunitet-16-tys-skarg-rocznie-na-policje.html
[2] http://statystyka.policja.pl/st/wybrane-statystyki/dyscyplina-w-policji/50845,Dyscyplina-w-Policji.html
[3] http://wyborcza.pl/1,75478,14601412,Sposob_na_brutalna_policje.html
[4] http://www.monitor-ekonomiczny.pl/s17/Artyku%C5%82y/a396/Nowe_OECD_o_Polsce_przed_wyborami.html
[5] http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,15723936,Polacy_najbardziej_inwigilowani_w_Europie__Sledzi.html
[6] http://www.spidersweb.pl/2016/01/ustawa-inwigilacyjna.html
[7] https://panoptykon.org/wiadomosc/czy-zyjemy-w-panstwie-policyjnym
[8] http://www.stopinwigilacji2016.bzzz.net/
[9] http://www.hfhr.pl/opinia-hfpc-na-temat-zmian-w-prokuraturze/
[10] https://panoptykon.org/wiadomosc/nowa-sluzba-specjalna
[11] http://bezkarnoscpolicji.info/wydarzenia/policjasmsw/krakow-przeszukanie-domu-wysmiewanie-policji-internecie/
[12] https://www.facebook.com/events/259869787736507/
[13] http://bezkarnoscpolicji.info/wydarzenia/oporprotesty/warszawa-bomby-radiowozami-terroryzm-prowokacja-sluzb/
[14] http://www.federacja-anarchistyczna.pl/index.php/artykuly/dzialania-fa/item/1067-przeciwko-zmianom-w-ustwie-antyterrorystycznej
[15] http://bezkarnoscpolicji.info/bezpozorow/wieziennictwo/wiezienny-biznes-w-usa-resocjalizacja-czy-niewolnictwo/
[16] http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/opinie/20160114/pis-wiezienia-resocjalizacja
[17] http://wiadomosci.dziennik.pl/polityka/artykuly/519927,pis-stworzy-nowe-ministerstwo-bezpieczenstwa-na-czele-stanie-mariusz-kaminski.html#
[18] http://wiadomosci.onet.pl/kraj/mariusz-kaminski-ulaskawiony-przez-andrzeja-dude/6v1dh
[19] http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/powstanie-polskie-nsa,645390.html