czarny protest wroclaw6

czarny protest wroclaw6

Wycie nacjonalistów zagłuszał skutecznie koncert samby