„Jak spółdzielnie mogą zmienić świat?”

„Jak spółdzielnie mogą zmienić świat?”

Fragment okładki „Braterstwo, solidarność, współdziałanie” Edwarda Abramowskiego wydanej przez Nowego Obywatela