Czy jesteśmy niepodlegli?

Czy jesteśmy niepodlegli?
Wolność oznacza swobodę podejmowania decyzji, poruszania się po ziemi i możliwość zamieszkania w tym miejscu, tobie najbardziej odpowiada. Niepodległość to wpływ na warunki pracy w swoim zakładzie i demokratyczne zarządzanie nim. To decydowanie o polityce lokalnej. To możliwość przerwania ciązy, gdy jest taka potrzeba. To wolność wyzwania lub braku wiary. To poczucie bezpieczeństwa, gdy wraca się wieczorem do domu. To swoboda wybierania partnerów życiowych i życia z tym, kogo się kocha. To dostęp do bezpiecznego mieszkania, jedzenia i życia w pokoju. Czy naprawdę jestemy niepodlegli? Prawdziwa niepodległość – to niepodległość wobec każdej władzy: szefa, kamieszkanicznika, polityka. Prawdziwa niepodległość to anarchia.


Być rządzonym to być obserwowanym, nadzorowanym, szpiegowanym, kierowanym, nastawianym, podporządkowanym ustawom, indoktrynowanym, zmuszanym do wysłuchiwania kazań, kontrolowanym, szacowanym, ocenianym, cenzurowanym, poddawanym rozkazom ludzi, którzy nie mają ani prawa, ani wiedzy, ani cnót obywatelskich. Być rządzonym oznacza przy każdej transakcji, przy każdym działaniu, przy każdym ruchu być odnotowanym, rejestrowanym, kontrolowanym, opodatkowanym, ostemplowanym, opatentowanym, licencjonowanym, autoryzowanym, aprobowanym, napominanym, krępowanym, reformowanym, strofowanym, aresztowanym. Pod pretekstem dbałości o dobro ogółu jest się opodatkowanym, drenowanym, zmuszanym do płacenia okupu, eksploatowanym, monopolizowanym, poddawanym presji, uciskanym, oszukiwanym, okradanym; wreszcie przy najsłabszych oznakach oporu, przy pierwszych słowach skargi, represjonowanym, karanym, obrażanym, nękanym, śledzonym, poniżanym, bitym, rozbrajanym, duszonym, więzionym, rozstrzeliwanym, sądzonym, skazywanym, deportowanym, chłostanym, sprzedawanym, zdradzanym, i na koniec wyśmiewanym, wyszydzanym, znieważanym, okrywanym hańbą. Taki jest rząd, taka jest jego sprawiedliwość, taka jest jego moralność

  • Źródło: Pierre-Joseph Proudhon Idee generale sur la Revolution au XIX siecle, Paryż 1851
Na plakacie widać napis Niepodlegli Wobec władzy. Za samoorganizacją społeczeństwa. Na czarnym tle widać planetę Ziemia z kontynentami w kolorach czarno-czerwonych z nałożonym symbolem A wpisanym w okrąg.

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*